ГЕНЕРАЛ:

 1. Ако наручите електронским путем преко веб странице коју користите, сматра се да сте прихватили образац за прелиминарне информације и уговор о продаји на даљину који су вам понуђени.

2. Купци подлежу одредбама Закона бр. 6502 о заштити потрошача и Уредбе о уговорима на даљину (РГ: 27.11.2014 / 29188) у вези са продајом и испоруком производа који купују.

 1. Накнаде за терет, које представљају трошкове слања производа, плаћају купци.
 2. Сваки купљени производ се доставља лицу и/или организацији на адресу коју је купац навео, под условом да не прелази законски рок од 30 дана. Купци могу раскинути уговор ако производ не буде испоручен у овом року.
 3. Купљени производ мора бити испоручен у целости иу складу са квалификацијама наведеним у поруџбини, као и са документима као што су гарантни лист, упутство за употребу, ако постоји.
 4. У случају да је немогуће продати купљени производ, продавац мора писмено обавестити купца у року од 3 дана о овој ситуацији. Укупна цена мора бити враћена Купцу у року од 14 дана.

 

АКО КУПЉЕНИ ПРОИЗВОД НИЈЕ ПЛАЋЕН:

 1. Уколико Купац не плати цену купљеног производа или откаже у банковној евиденцији, обавеза Продавца да испоручи производ престаје.

 

КУПОВИНА СА НЕОВЛАШЋЕНОМ КОРИШЋЕЊЕМ КРЕДИТНЕ КАРТИЦЕ:

 1. Након испоруке производа, ако се утврди да кредитну картицу коју купац плаћа неправедно користе неовлашћена лица, а цену продатог производа не плати Продавцу релевантна банка или финансијска институција, Купац ће пренети производ који је предмет уговора у року од 3 дана ПРОДАВЦУ. мора бити враћен ПРОДАВЦУ.

 

АКО СЕ НЕ МОЖЕ ИСПОРУЧИТИ У ТРАЈАЊУ ПРОИЗВОДА ИЗ НЕПРЕДВИЂЕНИХ РАЗЛОГА:

 1. Ако продавац не може да предвиди вишу силу и производ не може бити испоручен на време, о ситуацији се обавештава Купац. Купац може захтевати отказивање поруџбине, замену производа сличним или одлагање испоруке док препрека не нестане. Ако купац откаже поруџбину; Ако је извршио уплату у готовини, ова накнада ће се платити у готовини у року од 14 дана од отказа. Уколико је купац извршио уплату кредитном картицом и отказао, цена производа ће бити враћена банци у року од 14 дана од овог отказивања, међутим банка ће је вероватно пренети на рачун примаоца у року од 2-3 недеље.

 

ОБАВЕЗА КУПЦА ДА ПРОВЕРИ ПРОИЗВОД:

 1. Купац ће прегледати робу/услуге које су предмет уговора пре него што их прими; удубљења, сломљена, поцепана амбалажа итд. неће добити оштећену и неисправну робу/услуге од карго компаније. Испоручена роба/услуге сматраће се неоштећеном и нетакнутом. КУПАЦ мора бити пажљиво заштићен након испоруке. Ако се користи право на одустанак, роба/услуга не треба да се користи.

 

ПРАВО НА ПОВЛАЧЕЊЕ:

11.АЛИЦ оф; у року од 14 (четрнаест) дана од дана испоруке купљеног производа себи или лицу/организацији на назначену адресу, продавац може искористити право на одустанак од уговора одбијањем робе без преузимања било какве правне и кривичне одговорности и без навођења разлога.

 

 1. КОНТАКТ ИНФОРМАЦИЈЕ КОЈЕ КОЈЕ ДОСТАВИ ПРОДАВАЦ ПРАВА НА ПОВЛАЧЕЊЕ:

КОМПАНИЈА

ИМЕ / НАЗИВ:

АДРЕСА:

ЕМАИЛ:

ПХОНЕ:

факс:

 

ТРАЈАЊЕ ПРАВА НА ПОВЛАЧЕЊЕ:

 1. Ако купац купи услугу, овај период од 14 дана почиње да тече од датума потписивања уговора. Пре истека права на одустанак, право на одустанак се не може користити у уговорима о услугама чија је услуга започета уз одобрење потрошача.
 2. Трошкови настали коришћењем права на одустанак падају на терет ПРОДАВЦА.
 3. Да бисте искористили право на одустанак, потребно је да у року од 14 (четрнаест) дана дате писмено обавештење ПРОДАВЦУ препорученом поштом, факсом или е-маилом, а производ се не сме користити у складу са одредбама ст. „Производи који се не могу користити уз право повлачења“.

 

КОРИШЋЕЊЕ ПРАВА НА ПОВЛАЧЕЊЕ:

 

 1. Образац за враћање мора бити испоручен комплетан и неоштећен са кутијом, паковањем, стандардним прибором, ако га има, производа који се враћају.

 

УСЛОВИ ПОВРАТА:

 1. ПРОДАВАЦ је дужан да врати КУПЦУ укупну цену и документе којима је КУПУЈА била најкасније у року од 10 дана након што му стигне обавештење о одустајању, као и да врати робу у року од 20 дана.

19. Ако дође до смањења вредности робе из разлога који произилази из КУПЦЕвог недостатка или је повраћај немогућ, КУПАЦ је дужан да надокнади губитке ПРОДАВЦА. Међутим, КУПАЦ није одговоран за промене и погоршања до којих долази услед правилне употребе производа или производа у оквиру права на одустајање.

 1. Ако износ лимита кампање који регулише ПРОДАВАЦ падне испод лимита због коришћења права на повлачење, износ попуста који се користи у оквиру кампање се укида.

 

ПРОИЗВОДИ БЕЗ ПРАВА НА ПОВЛАЧЕЊЕ:

 1. Подставци доњег веша, купаћи костими и доњи део бикинија, производи за шминкање, производи за једнократну употребу, производи са ризиком од кварења или са могућношћу прекорачења рока трајања, израђени према захтеву КУПЦА или изричито личним потребама, производи који нису погодан за здравље и хигијену, ако је паковање отворио КУПАЦ након испоруке, производи који су помешани са другим производима након испоруке и не могу се одвојити по својој природи, Роба која се односи на периодичне публикације, као што су новине и часописи, осим оних предвиђених под Уговор о претплати, тренутно извршене услуге или нематеријална добра испоручена потрошачу, као и аудио или видео записи, књиге, дигитални садржаји, софтверски програми, уређаји за снимање и складиштење података, рачунарски потрошни материјал, амбалажа Ако је КУПАЦ отворио КУПАЦ , није могуће вратити по Уредби. Поред тога, пре истека права на одустанак није могуће користити право на одустанак у вези са услугама које су започете уз одобрење потрошача.
 2. Неотворена, непроверена амбалажа за враћање козметике и производа за личну негу, доњег веша, купаћих костима, бикинија, књига, копираног софтвера и програма, ДВД, ВЦД, ЦД и касета и потрошног материјала (тонер, кертриџ, трака, итд.) морају бити неоштећени. и неискоришћени.

 

НЕГА ЗА ДЕФАУЛТ И ПРАВНИ РЕЗУЛТАТИ

 1. КУПАЦ прихвата, изјављује и обавезује се да ће платити камату и бити одговоран банци у оквиру уговора о кредитној картици између банке и банке, ако плаћање буде извршено у кашњењу када изврши плаћање кредитом. картица. У овом случају, банка се може обратити правним средствима; КУПАЦ може потраживати трошкове и адвокатске накнаде које проистичу од КУПЦА и ако КУПАЦ не касни због дуга КУПЦА, КУПАЦ прихвата да ће ПРОДАВАЦ платити губитак и губитак који је претрпио због кашњења у извршењу дуга.

 

ПЛАЋАЊЕ И ИСПОРУКА

 

Са нашим кредитним картицама на нашој веб страници, можете искористити могућности једнократног плаћања за све врсте кредитних картица. Уз ваша онлајн плаћања, ваша кредитна картица ће бити наплаћена на крају ваше поруџбине.